Wracamy do gry!?

Nareszcie! – wracamy do gry – ale nie na pełny gaz, tylko stopniowo, etapami, opisanymi między innymi na stronie Ministerstwa Sportu, z zachowaniem poniższych zasad:
– zachowanie dystansu społecznego,
– obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast po dotarciu na boisko nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
– ograniczenia liczby osób w trakcie zajęć,
– weryfikacja uczestników,
– brak możliwości korzystania z szatni,
– dezynfekcja urządzeń po zajęciach,
– dezynfekcja rąk przed i po zajęciach,
– korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.
W związku z powyższym obowiązują następujące zasady udziału w zajęciach:
– Rodzice przywożą dzieci (do lat 13 dzieci nie mogą przybywać na zajęcia same) na zajęcia i czekają przed bramą (nie wchodzą na teren obiektu). Dzieci wchodzą na teren obiektu w maseczkach lub kominach (pojedynczo). W trakcie treningu maseczki nie obowiązują.
UWAGA!!! – jeżeli dziecko ma jakiekolwiek oznaki złego samopoczucia lub rodzice mają jakiekolwiek wątpliwości co do udziału dziecka w zajęciach lub istnieją inne przeszkody (np. kwarantanna w domu zawodnika) prosimy o pozostanie w domu i zgłoszenie tego faktu wcześniej trenerowi!
– Każde z 3 boisk pełnowymiarowych oraz lodowisko jest traktowane jak odrębny obiekt i zajęcia na nich odbywają się wg załączonego grafiku.
– Na 1 boisku może przebywać 1 trener + 6 zawodników.
– Treningi będą krótkie i intensywne – 45 minut.
– Pomiędzy zajęciami musi być 15 minut przerwy.
– Następna grupa może wyjść na obiekt dopiero po opuszczeniu obiektu przez poprzednią, dlatego po zakończeniu zajęć należy opuścić obiekt niezwłocznie.
– Na pierwszym treningu zawodnicy pobierają piłkę i znacznik, który zabierają do domu i przynoszą na każdy trening.
Zawodnicy nie wchodzą do budynku szatni, a napoje regenerujące w bidonach lub termosach przynoszą z domu i w foliowym opakowaniu (reklamówce) deponują co pięć metrów poza powierzchnią boiska przeznaczoną do ćwiczeń.
– Przed i po zakończonym treningu zawodnicy dezynfekują ręce, pojedynczo udają się w maseczkach do rodziców i wracają do domu. Natychmiast biorą obowiązkową kąpiel oraz piorą całą odzież treningową z dodatkiem środka dezynfekującego.
Powyższe zasady obowiązują do odwołania.
Z przyczyn od nas niezależnych zajęcia mogą być wznowione dopiero od poniedziałku 11 maja. Jest to decyzja Władz Miasta Rybnika i zarządcy obiektów – MOSiR RYBNIK.

Zarząd RKP-ROW Rybnik

Harmonogram Treningów w załączeniu:

https://1drv.ms/b/s!AlU1_hxYSkeEgpI8-fx_KR8-rZ1WVA