Informacja dla rodziców, których dzieci uczestniczyły w obozie w Dźwirzynie – 5

Informacja dla rodziców, których dzieci uczestniczyły w obozie w Dźwirzynie – 5

I.
W związku z faktem, że na obozie w Dźwirzynie, z przyczyn niezależnych od organizatora, nie zrealizowany został pełny program sportowy, co spowodowało oszczędność kosztów w pozycji wynajem obiektów na kwotę około 5000,- zł, Zarząd klubu postanowił w rozliczeniu kosztów obozu zaliczyć wszystkim jego uczestnikom kwotę 100,- zł/osobę na poczet składek (w pierwszej kolejności zaległych).
Osoby, które nie zaakceptują takiej formy rozliczenia i chcą zwrotu gotówki proszone są o osobisty kontakt z Prezesem po wznowieniu treningów.
II.
Chcemy również tą drogą podziękować:
– wszystkim uczestnikom obozu za dyscyplinę i sportową postawę na obozie,
– rodzicom za wsparcie i wyrozumiałość,
– trenerom za opiekę nad zawodnikami,
– Pani ratownik medycznej za troskliwą opiekę nad chłopakami i likwidację najmniejszych oznak infekcji w zarodku,
– firmie przewozowej i Panu kierowcy za transport w komfortowych warunkach i rekordowym tempie.
Dziękujemy właścicielom ośrodka za bardzo dobre warunki pobytu i świetną kuchnię.
Dziękujemy również PPIS, Policji, władzom lokalnym za opiekę oraz pomoc materialną, sprzęt sportowy, środki higieny, słodycze, soki, itp.
Świadomość wsparcia wszystkich w/w sprawiła, że nam wszystkim było łatwiej przetrwać ten trudny i niecodzienny okres.

Prezes RKP-ROW Rybnik
Stanisław Jaszczuk

Informacja dla rodziców! – 4

Informacja dla rodziców! – 4

Informujemy, że dzisiaj późnym wieczorem (12.03.2020 r. – godz. 19.30) otrzymaliśmy potwierdzenie od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu o zdjęciu kwarantanny z uczestników obozu sportowego w Dźwirzynie.
W związku z powyższym planowany powrót z obozu nastąpi w pierwotnym terminie, tj. w dniu 15.03.2020 r. około godz. 18.00. (RKP).
Wszyscy są zdrowi!!!

Prezes RKP-ROW Rybnik
Stanisław Jaszczuk

Informacja dla rodziców! – 3

Informacja dla rodziców! – 3

Informujemy, że wczoraj późnym wieczorem otrzymaliśmy potwierdzenie od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu, że badania trenera potwierdziły, iż jest on całkowicie zdrowy.
Aktualnie czekamy na formalną decyzję o uchyleniu kwarantanny.
Wszyscy są zdrowi!!!

Prezes RKP-ROW Rybnik
Stanisław Jaszczuk

Informacja dla rodziców! – 2

Informacja dla rodziców! – 2

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (09.03.2020 r.) o godz. 16.15 otrzymaliśmy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu nr EP-18/20 nakazująca poddanie się, obowiązkowej kwarantannie, wszystkim uczestnikom obozu sportowego na okres do 18.03.2020 r. godz. 23.59. Decyzja otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności.
W związku z powyższym planowany powrót z obozu zostaje przesunięty na dzień 19.03.2020 r. godz. 18.00-19.00.
Wraz z Dyrektorem PPIS odwiedził nas przedstawiciel Sztabu Kryzysowego z Kołobrzegu, który zaoferował pomoc w zorganizowaniu zajęć dla dzieci i inną.
Sytuacja może wrócić do normy o ile wyniki badań trenera (które mają być znane jutro lub pojutrze) wykluczą obecność koronawirusa w jego organizmie.
O wszelkich zmianach sytuacji będziemy informować Państwa na bieżąco.

Prezes RKP-ROW Rybnik
Stanisław Jaszczuk

Informacja dla rodziców!

Informacja dla rodziców!

W związku z objęciem kwarantanną jednego z trenerów klubu RKP-ROW Rybnik, oraz ZSS, który aktualnie przebywa na obozie sportowym, oraz zawieszeniem zajęć w ZSS (z powodu podejrzenia koronawirusa u jednego z członków rodziny w/w trenera) Zarząd RKP-ROW Rybnik postanowił:
– zawiesić zajęcia treningowe wszystkich grup treningowych do odwołania.

Ponadto informujemy, że grupa roczników 2007 i 2008 przebywająca na obozie sportowym została objęta kwarantanną w ośrodku, decyzją PSSE w Kołobrzegu.
Najważniejsza informacja – u nikogo z uczestników obozu, łącznie z trenerem, nie stwierdzono jakichkolwiek symptomów chorobowych – wszyscy czują się dobrze!
O wszelkich zmianach sytuacji będziemy informować Państwa na bieżąco.

Prezes RKP-ROW Rybnik
Stanisław Jaszczuk

Terminy badań 2020!

TERMINY BADAŃ 2020 r.

ROCZNIK    DATA:     GODZ.      ILOŚĆ OSÓB (+-)
2005               09.01.     17.00                  20
2006               08.01.     15.00                  45
2007               27.01.     16.00                  45
2008               29.01.     15.00                  35
2009               13.02.     17.00                  25
2010               12.02.     15.00                  50
2011 , 2012 i 2013 – Podamy w terminie późniejszym – po
feriach

Uwaga! Przypominamy!!!

Podstawą udziału w zajęciach sportowych jest dobry stan zdrowia
potwierdzony dopuszczeniem zawodnika do gry przez lekarza.
Badanie przeprowadzone jest w obecności minimum jednego z opiekunów prawnych i należy na nie dostarczyć wyniki badania z EKG, krwi i moczu.
Badania zawodników przed rozgrywkami organizuje i finansuje klub.
Poza terminami wyznaczonymi przez klub badania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt .
Warunkiem udziału w badaniach jest zaległe i bieżące opłacenie składek –do I kw./2020 !!!