Ubezpieczenia

Postępowanie w razie dochodzeniu roszczenia z ubezpieczenia

w związku z nieszczęśliwym wypadkiem członka klubu:

 

  1. Wypełnić wniosek (do pobrania w biurze klubu lub poprzez opiekuna grupy) i wraz z kopią historii choroby należy wysłać na poniższy adres listem poleconym.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group S.A. Zespół Likwidacji Szkód Osobowych i Zdrowotnych,

ul. Rydygiera 21, 01-793 Warszawa

 

Uwaga: na druku trzeba podać między innymi:

  • nr i serię polisy,
  • datę opłacenia składki członkowskiej,
  1. W razie pytań kontaktować się z agentem ubezpieczeniowym:

Dane agenta ubezpieczeniowego: MAŁGORZATA  KORN  Tel. 602 643 093, e-mail:  mr_korn@ka.onet.pl

 

DRUK NW:

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW