PRZEDSZKOLE PIŁKARSKIE (3-6 lat)

img_0067

OFERTA JEST SKIEROWANA DO DZIECI W WIEKU: 3-6 LAT

Szczegóły:

Zajęcia prowadzą licencjonowani trenerzy dwa razy w tygodniu po 60 min.
Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie to 12 osób.
Wysokość składki: 100 zł na miesiąc (za 2 i następne dziecko się nie płaci).

Opłatę (z góry – to również ubezpieczenie NNW) można wnosić przelewem na konto:
BANK PKO S.A. o. RYBNIK nr konta: 
43 1240 4357 1111 0010 8684 1350

UWAGA: Wpłacając składkę przelewem podajemy: nazwisko, imię i rocznik dziecka, oraz miejsce zajęć i okres za jaki następuje wpłata składki (np.: Nowak Jan r. 2015 Nowiny – maj 2021).

Uczestnicy trenują w jednolitych strojach, które można nabyć w klubie.
Rodzice uczestników podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia dziecka w zajęciach sportowych.
Oferujemy ubezpieczenie NNW, sprzęt sportowy, program zajęć dostosowany do umiejętności i wieku uczestników, koszulkę treningową gratis.

Kontakt do trenerów piłkarskiego przedszkola:

Nazwisko i imię

Miejsce zajęć

telefon

Marcin Pakos (Koordynator Piłkarskiego Przedszkola)
Boiska za kąpieliskiem „RUDA”, ul. Gliwicka 72
665 277 139
Tomasz Wieczorek   
Boiska za kąpieliskiem „RUDA”, ul. Gliwicka 72
502 046 267
Rafał Mitura
Nowiny – ZS 3, ul. Orzepowicka 15                 
696 345 417
Łukasz Garbacz
Boguszowice-Kłokocin
506 681 747

Przedszkole piłkarskie to przede wszystkim Zabawa-Zdrowie-Sport!