PRZEDSZKOLE PIŁKARSKIE (3-6 lat)


OFERTA JEST SKIEROWANA DO DZIECI W WIEKU: 3-6 LAT

Szczegóły:

Zajęcia prowadzą licencjonowani trenerzy dwa razy w tygodniu po 60 min.
Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie to 12 osób.
Wysokość składki: 100 zł na miesiąc (za 2 i następne dziecko się nie płaci). Pierwszy miesiąc gratis!

Opłatę (z góry – to również ubezpieczenie NNW) można wnosić przelewem na konto:
BANK PKO S.A. o. RYBNIK nr konta: 
43 1240 4357 1111 0010 8684 1350

UWAGA: Wpłacając składkę przelewem podajemy: nazwisko, imię i rocznik dziecka, oraz miejsce zajęć i okres za jaki następuje wpłata składki (np.: Nowak Jan r. 2015 Nowiny – maj 2021).

Uczestnicy trenują w jednolitych strojach, które można nabyć w klubie.
Rodzice uczestników podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia dziecka w zajęciach sportowych.
Oferujemy ubezpieczenie NNW, sprzęt sportowy, program zajęć dostosowany do umiejętności i wieku uczestników, koszulkę treningową gratis.

Zapraszamy na naszego Facebooka, na którym znajdują się bieżące informacje: Facebook.com/pilkarskieprzedszkolerkp

Kontakt do trenerów piłkarskiego przedszkola:

Tomasz Wieczorek – koordynator Piłkarskiego Przedszkola, tel. 502 046 267

Nazwisko i imię

Miejsce zajęć

Telefon

Tomasz Knapik
RKP, rocznik 2016  – boiska RKP, ul. Gliwicka 72
 660 130 820
Dorota Raszewska
Nowiny, rocznik 2017/18 – ZS 3, ul. Orzepowicka 15   
696 485 890
Łukasz Garbacz
Boguszowice, rocznik 2017/18 – SP 36 ul. Sztolniowa 29B              
506 681 747
Przemysław Cichecki
RKP, rocznik 2017/18 – boiska RKP, ul. Gliwicka 72
516 130 159

Przedszkole piłkarskie to przede wszystkim Zabawa-Zdrowie-Sport!