UWAGA!!! Badania uzupełniające!

 Badania zostaną przeprowadzone w siedzibie klubu w Rybniku przy ul Gliwickiej 72.

30.09.2022r.

GODZINA 15.00 – ROCZNIK 2016,

GODZINA 15.30 – pozostali

Przypominamy!!!

Podstawą  udziału w zajęciach sportowych jest dobry stan zdrowia potwierdzony dopuszczeniem zawodnika do gry przez lekarza.

Badanie przeprowadzone jest w obecności minimum jednego z opiekunów prawnych i należy na nie dostarczyć wyniki badania z EKG, krwi i moczu.

Warunkiem  udziału w badaniach jest zaległe i bieżące opłacenie składek!!!

Prosimy o zachowanie dyscypliny i przestrzeganie obowiązującego reżimu sanitarnego (na badaniu obowiązują maseczki) !!!