Ubezpieczenia

Postępowanie w razie dochodzeniu roszczenia z ubezpieczenia

w związku z nieszczęśliwym wypadkiem członka klubu:

  1. Wypełnić wniosek (do pobrania w biurze klubu lub poprzez opiekuna grupy) i wraz z kopią historii choroby należy wysłać na poniższy adres listem poleconym.

-Nowy adres do wysyłki wniosków szkód NNW.:

InterRisk T.U.S.A. VIG, Dział likwidacji szkód

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

 

Uwaga: na druku trzeba podać między innymi:

  • nr i serię polisy,
  • datę opłacenia składki członkowskiej,
  1. W razie pytań kontaktować się z agentem ubezpieczeniowym:

Dane agenta ubezpieczeniowego: MAŁGORZATA  STAWSKA (KORN) Tel. 602 643 093, e-mail:  mr_korn@ka.onet.pl

POLISA NNW 2018

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA NNW