Zmiany w Zarządzie

Informujemy że Decyzją Walnego Zgromadzenia klubu nastąpiła zmiana Prezesa Rybnickiego Klubu Piłkarskiego – Szkółka Piłkarska ROW w Rybniku.

Nowym Prezesem Zarządu, został Pan mgr Jan Janik .

Chcieliśmy w imieniu własnym oraz Wiceprezesa Tadeusza Cicheckiego podziękować wszystkim zawodnikom, rodzicom, trenerom, pracownikom klubu, MOSiR-u Rybnik, ZSS w Rybniku i innym osobom, za ponad 20-letnią współpracę na rzecz klubu.
Jednocześnie deklarujemy wsparcie  i pomoc dla nowego Prezesa, zdając sobie sprawę z ogromu zadań jakie przed nim stoją i jeszcze większych oczekiwań.

Jaszczuk Stanisław,  Cichecki Tadeusz