Terminy badań lekarskich roczników 2008, 2009, 2010

stethoscope-icon-2316460_640Przypominamy, że podstawą udziału w zajęciach sportowych jest dobry stan zdrowia potwierdzony dopuszczeniem zawodnika do gry przez lekarza.

Badania przeprowadzane są co 6 miesięcy.

Badanie przeprowadzone jest w obecności minimum jednego z opiekunów prawnych i należy na nie dostarczyć wyniki badania z EKG, krwi i moczu.

Badania zawodników przed rozgrywkami organizuje i finansuje klub.

Poza terminami wyznaczonymi przez klub, badania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt. Dopuszczenie zawodnika do udziału w zajęciach potwierdzone jest przez lekarza na karcie zdrowia sportowca.

Klub zaleca, aby badania w trybie indywidualnym przeprowadzać u doktora Krzysztofa Potery, który przyjmuje w ośrodku BUSHIDO we wtorki w godz. 16.00 – 17.00.

TERMINY I LISTY UCZESTNIKÓW BADAŃ