Terminy badań

wykrzyknikPodstawą  udziału w zajęciach sportowych jest dobry stan zdrowia potwierdzony dopuszczeniem zawodnika do gry przez lekarza.  Terminy badań organizowanych przez klub są wyznaczone dla zawodników według grupy treningowej danego rocznika.

terminy_badan

Badania przeprowadzane są co 6 miesięcy. Badanie przeprowadzone jest w obecności minimum jednego z opiekunów prawnych i należy na nie dostarczyć wyniki badania z EKG, krwi i moczu. Badania zawodników przed rozgrywkami organizuje i finansuje klub. Poza terminami wyznaczonymi przez klub badania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt .

Dopuszczenie zawodnika do udziału w zajęciach potwierdzone jest przez lekarza na karcie zdrowia sportowca. Klub zaleca aby badania w trybie indywidualnym przeprowadzać u doktora Krzysztofa Potery, który przyjmuje w ośrodku BUSHIDO we wtorki w  godz. 16.00 – 17.00.