Terminy badań 2020!

TERMINY BADAŃ 2020 r.

ROCZNIK    DATA:     GODZ.      ILOŚĆ OSÓB (+-)
2005               09.01.     17.00                  20
2006               08.01.     15.00                  45
2007               27.01.     16.00                  45
2008               29.01.     15.00                  35
2009               13.02.     17.00                  25
2010               12.02.     15.00                  50
2011 , 2012 i 2013 – Podamy w terminie późniejszym – po
feriach

Uwaga! Przypominamy!!!

Podstawą udziału w zajęciach sportowych jest dobry stan zdrowia
potwierdzony dopuszczeniem zawodnika do gry przez lekarza.
Badanie przeprowadzone jest w obecności minimum jednego z opiekunów prawnych i należy na nie dostarczyć wyniki badania z EKG, krwi i moczu.
Badania zawodników przed rozgrywkami organizuje i finansuje klub.
Poza terminami wyznaczonymi przez klub badania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt .
Warunkiem udziału w badaniach jest zaległe i bieżące opłacenie składek –do I kw./2020 !!!