Terminarz badań 2018

Podstawą udziału w zajęciach sportowych jest dobry stan zdrowia potwierdzony dopuszczeniem zawodnika do gry przez lekarza.W związku z tym prosimy o zapoznanie się z terminarzem badań zawodników.

Badania przeprowadzane są co 6 miesięcy.

Badanie przeprowadzone jest w obecności minimum jednego z opiekunów prawnych i należy na nie dostarczyć wyniki badania z EKG, krwi i moczu (zrobione nie wcześniej niż 1 rok wstecz).

W związku z wejściem w życie nowych przepisów RODO nie będziemy wydawać kserokopii badań zawodników. Jeżeli przewidują państwo że będą one potrzebne do innych celów prosimy o zrobienie sobie kserokopii przed ich przekazaniem lekarzowi.

Badania zawodników przed rozgrywkami organizuje i finansuje klub.

Poza terminami wyznaczonymi przez klub badania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt . Dopuszczenie zawodnika do udziału w zajęciach potwierdzone jest przez lekarza na karcie zdrowia sportowca.

Klub zaleca aby badania w trybie indywidualnym przeprowadzać u doktora Krzysztofa Potery który przyjmuje w ośrodku BUSHIDO .

Warunkiem udziału w badaniach jest zaległe i bieżące opłacenie składek – do III kw./2018 !!!

Podana liczba uczestników i godziny badań są orientacyjne, i mogą ulec zmianie.

Listy imienne zawodników znajdują się w klubie. Prosimy trenerów i rodziców o ich weryfikację.

TERMINARZ BADAŃ