Nie mamy wyjścia – składki w górę!!!

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Zarządu klubu z trenerami. Zarząd przekazał trenerom informację, że z powodu braku środków musi wstrzymać wypłaty za miesiąc luty!? –Taka sytuacja zdarzyła się nam po raz pierwszy od wielu lat!

Powodem takiego stanu rzeczy jest drastyczne zmniejszenie dotacji przez miasto Rybnik. W ubiegłym roku otrzymaliśmy 200 000,00 zł dotacji, a w tym roku 60 000,00 zł – czyli 30% tego co w roku ubiegłym!? W klubie pracuje około 20 osób. Miesięcznie na wynagrodzenia potrzebujemy około 30 000,00–40 000,00 zł. W ubiegłym roku mieliśmy o tej porze na koncie przelaną I transzę dotacji w kwocie 140 000,00 zł. W tym roku nie dostaliśmy, jak dotąd, jeszcze nic.

Warto przypomnieć, że w ramach tejże dotacji klub realizuje zadania, które są zadaniami miasta, a środki z budżetu miasta to środki na wsparcie tych zadań pochodzące również w dużej mierze z kieszeni nas wszystkich. Ale to władze miasta decydują czy wydać milion złotych na kilku żużlowców (zazwyczaj z importu), a 60 000,00 zł na 300 dzieci płatników podatków!?

Niedobór środków na koncie zagraża płynności finansowej klubu, a jej utrata zamyka możliwość ubiegania się o jakiekolwiek środki z publicznych źródeł.

Z uwagi na powyższe, nie mając innego wyjścia, Zarząd klubu podjął decyzję o podniesieniu składek od 01 kwietnia 2021 r. do wysokości 150,00 zł na miesiąc.

 Równocześnie apelujemy do rodziców o pomoc dla klubu we wszelki możliwy sposób, np.:

  1. Terminowe płacenie składek, uzupełnienie zaległych oraz opłacenie składek ze możliwie jak najdłuższy okres (np. do końca czerwca),
  2. Przekazywanie wpłat z 1% podatku na konto RKP-ROW Rybnik – KRS 0000000650,
  3. Wszelkiego rodzaju darowizny od osób fizycznych i prawnych,
  4. Pomoc w pozyskaniu sponsorów.

 Z góry dziękujemy za wszelką okazaną pomoc oraz prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość.

Zarząd RKP-ROW Rybnik