Informacje dotyczące zmiany wysokości składek, wpisowego i nr konta do wpłat

Informujemy, że od początku II kwartału, tj. od 01.04.2019 roku zmianie ulega wysokość składek członków uczestników oraz wpisowego  dla nowych członków.

Uzasadnienie:

Drugi rok z rzędu nasz klub otrzymał pomniejszoną dotację z UM Rybnika, pomimo faktu iż ta z 2017r. zmuszała nas do daleko idących oszczędności. 

Obecnie wsparcie miasta oscyluje na poziomie 35-40%  całości kosztów funkcjonowania klubu. To suma dalece niewystarczająca, aby utrzymać dotychczasową skalę działalności. Aktualnie ilość grup rozgrywkowych zwiększyła się do 18. Zarząd stanął przed dylematem czy zmniejszyć ilość uczestników zajęć i grup biorących udział w rozgrywkach, czy też zwiększyć składki? Licząc na Państwa zrozumienie, wybraliśmy to drugie rozwiązanie, które umożliwia większej ilości dzieci udział w rywalizacji sportowej. 

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i prosimy o regularne i terminowe opłacanie składek, o ile to nie sprawia Państwu problemów – przelewem, na podane poniżej nowe konto.

NOWE KONTO DO WPŁACANIA SKŁADEK i WSZELKICH INNYCH WPŁAT:  BANK PKO S.A. oddz. RYBNIK

nr konta: 43 1240 4357 1111 0010 8684 1350

Uchwała 1/1/2019 dotycząca składek

Zachęcamy również do przekazywania 1% podatku na rzecz naszego klubu. Te pieniądze w całości wykorzystamy na rzecz Państwa dzieci.

Wesprzyj nasz klub przekaż 1% podatku na RKP-ROW Rybnik: 

KRS 0000000650

Zarząd RKP-ROW Rybnik

Jaszczuk Stanisław

Cichecki Tadeusz