INFORMACJA ws. OBOZU LETNIEGO – 26.05.2021 r.

Informujemy, że nastąpiła drobna korekta terminu obozu letniego. Ostateczny termin to okres 7–14 sierpnia 2021 r. (od soboty do soboty).

Miejsce bez zmian – Stronie Śląskie (ośrodek „Górski Poranek”).

Wszystkie miejsca są już zajęte!!! Możliwa jest tylko zamiana w miejsce kogoś kto zrezygnuje.

Prosimy o odbieranie u trenerów od 31 maja kart obozowych i regulaminów, czytelne ich wypełnienie i podpisanie oraz oddanie jak najprędzej trenerom.

Zarząd RKP-ROW Rybnik