Informacja dla rodziców ws. składek

Informujemy, że decyzją Zarządu Klubu:

  1. Składki za II kwartał 2020 roku będą płatne w wysokości 50%, tj.:
    100,- zł – dla członków nie uczęszczających do SMS,
    90,- zł – dla członków uczniów SMS.
  2. Osoby, które zapłaciły składkę za II kwartał w całości nie płacą składki za miesiąc lipiec.

Nowa wysokość składek od 1 lipca 2020 r.

  1. Od 1 Lipca 2020 r. wysokość składek dla wszystkich członków uczestników będzie wynosić 100,- zł / miesiąc, płatne wyłącznie przelewem w oparciu o stałe zlecenie płatnicze! Potwierdzenie zlecenia proszę dostarczyć trenerom.
  2. W zamian za wzrost składek (w skali roku to 400–480 zł) do dyspozycji każdego zawodnika, który opłaci składki będzie kwota 500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, organizację turniejów lub dopłaty do obozów – wg wyboru rodziców. W bieżącym roku z uwagi na to, że składki rosną od 1 lipca będzie to 50% w/w kwoty, czyli 250,- zł.

Uzasadnienie:
W bieżącym roku paradoksalnie udało się nam pozyskać dużą dotację z Ministerstwa Sportu. Jednak warunkiem wykorzystania takiej dotacji jest wniesienie finansowego wkładu własnego w wysokości minimum 30%. Klub nie dysponuje takimi środkami co stwarza zagrożenie zwrotu części lub całości dotacji. Dlatego powyższa konieczność zwiększenia składek i „offsetu” w formie zwiększonych świadczeń ze strony klubu.

UWAGA:
Należy bezwzględnie uregulować składki zaległe. Ci, którzy tego nie uczynią zostaną zawieszeni i nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach klubowych.

Zarząd RKP-ROW Rybnik