Informacja dla rodziców, których dzieci uczestniczyły w obozie w Dźwirzynie – 5

Informacja dla rodziców, których dzieci uczestniczyły w obozie w Dźwirzynie – 5

I.
W związku z faktem, że na obozie w Dźwirzynie, z przyczyn niezależnych od organizatora, nie zrealizowany został pełny program sportowy, co spowodowało oszczędność kosztów w pozycji wynajem obiektów na kwotę około 5000,- zł, Zarząd klubu postanowił w rozliczeniu kosztów obozu zaliczyć wszystkim jego uczestnikom kwotę 100,- zł/osobę na poczet składek (w pierwszej kolejności zaległych).
Osoby, które nie zaakceptują takiej formy rozliczenia i chcą zwrotu gotówki proszone są o osobisty kontakt z Prezesem po wznowieniu treningów.
II.
Chcemy również tą drogą podziękować:
– wszystkim uczestnikom obozu za dyscyplinę i sportową postawę na obozie,
– rodzicom za wsparcie i wyrozumiałość,
– trenerom za opiekę nad zawodnikami,
– Pani ratownik medycznej za troskliwą opiekę nad chłopakami i likwidację najmniejszych oznak infekcji w zarodku,
– firmie przewozowej i Panu kierowcy za transport w komfortowych warunkach i rekordowym tempie.
Dziękujemy właścicielom ośrodka za bardzo dobre warunki pobytu i świetną kuchnię.
Dziękujemy również PPIS, Policji, władzom lokalnym za opiekę oraz pomoc materialną, sprzęt sportowy, środki higieny, słodycze, soki, itp.
Świadomość wsparcia wszystkich w/w sprawiła, że nam wszystkim było łatwiej przetrwać ten trudny i niecodzienny okres.

Prezes RKP-ROW Rybnik
Stanisław Jaszczuk