ROCZNIK 2009

GRUPA ROCZNIKA 2009
Trener: TADEUSZ CICHECKI, PRZEMYSŁAW CICHECKI