ROCZNIK 2008

GRUPA ROCZNIKA 2008
Trener: Krzysztof Podleśny, Tomasz Wieczorek