Badania

LISTA ZAWODNIKÓW DO BADANIA – RKP-ROW RYBNIK na rok 2021
Drużyna Rocznik Liczba badanych Data badania / godzina
SKRZAT G1
2014
12
18.01. / 15.30
ŻAK F2
2013
16
18.01. / 15.30
ŻAK F1 I
2012
21
21.01. / 17.00
ŻAK F1 lI
2012
21
21.01. / 17.00
ORLIK E2 I
2011
24
28.01. / 17.00
ORLIK E2 lI
2011
12
28.01. / 17.00
ORLIK E2 IlI
2011
13
01.02. / 15.30
ORLIK E1 I
2010
12
01.02. / 15.30
ORLIK E1 lI
2010
12
01.02. / 15.30
ORLIK E1 IlI
2010
12
18.01. / 15.30
MŁODZIK D2 I
2009
21
22.01. / 15.30
MŁODZIK  D1 I
2008
12
01.02. / 15.30
MŁODZIK D1 lI
2008
24
22.01. / 15.30
TRAMPKARZ C2
2007
25
25.01. /  15.30
TRAMPKARZ C1
2006
25
25.01. / 15.30
RAZEM:
262
 

– Uwaga! – Przypominamy!!!

Podstawą udziału w zajęciach sportowych jest dobry stan zdrowia potwierdzony dopuszczeniem zawodnika do gry przez lekarza.
Badanie przeprowadzone jest w obecności minimum jednego z opiekunów prawnych i należy na nie dostarczyć wyniki badań EKG, krwi i moczu. Badania zawodników przed rozgrywkami organizuje i finansuje klub.
Poza terminami wyznaczonymi przez klub badania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt.

Warunkiem udziału w badaniach jest zaległe i bieżące opłacenie składek – na rok 2021!!!
Badania zostaną przeprowadzone w ZSS w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 15.
Prosimy o zachowanie dyscypliny i przestrzeganie obowiązującego reżimu sanitarnego!!!